- Krótko o stowarzyszeniu

- Ważniejsze wydarzenia z działalności ST "Brzimy"

 
 

Krótko o stowarzyszeniu ...

 
Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy" znalazło już swoje miejsce w życiu kulturalnym Ustronia. W swojej 10-letniej działalności twórcy zaprezentowali się środowisku już wielokrotnie poprzez różne formy, od prezentacji sylwetek na łamach "Gazety Ustrońskiej" począwszy poprzez wystawy autorskie, organizację i udział w plenerach, wystawy poplenerowe, aukcje charytatywne (dotychczasowy dochód z 5. Aukcji Charytatywnych wyniósł 88 503 zł.).
   Integracja środowiska plastycznego Ustronia i wspieranie jego działalności to główny cel Stowarzyszenia i ten został chyba osiągnięty. Wśród twórców najwięcej jest malarzy. Prezentują prace o bardzo zróżnicowanej tematyce, posługują się różnymi technikami (olej, akwarela, pastele, grafika).Najczęściej pojawiają się jednak krajobrazy dokumentujące piękno beskidzkich pejzaży a jednocześnie obrazujące więź i spójność człowieka z przyrodą. Portrety, kwiaty, martwa natura, są również częstymi motywami w malarstwie ustrońskich twórców. Członkami Stowarzyszenia są także rzeźbiarze, graficy, fotograficy oraz twórcy zajmujący się rękodziełem artystycznym, wyrobami jubilerskimi, grafiką komputerową czy nawet poezją, a poprzez swoje prace dzielą się z odbiorcami swym wewnętrznym światłem.
   Różnorodność uprawianych sztuk plastycznych jest wartością, która wyróżnia "Brzimy" spośród innych grup twórczych. Osobliwością jest też fakt, że wśród plastyków nieprofesjonalnych jest kilku, którzy uprawiają sztukę zawodowo. Stowarzyszenie pozwala na wymianę doświadczeń, doskonalenie warsztatu artystycznego a także poszerza zainteresowania twórców.
   Umiłowanie piękna, estetyki i plastycznej wizji świata łączy środowisko twórców Śląska Cieszyńskiego w jedną wielką rodzinę. Wśród członków ST "Brzimy" zawiązały się serdeczne więzy przyjaźni a granice wieku okazują się nieistotne.
   Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy" zrzesza obecnie 44 członków z prawie wszystkich miejscowości naszego powiatu (od Istebnej i Kubalonki po Cieszyn) aż po Budapeszt.
 
spotkanie2003.jpg (26038 bytes)

Spotkanie "Brzimów" w Galerii "Ustrońskiej", 2003 r.
Od lewej, stoją: Lidia Szkaradnik, Andrzej Malec, Danuta Koenig,
siedzą: Bogusław Heczko, Aneta Żwak, Karol Kubala, Renata Kubok, Jolanta Kowalska, Jerzy Pietrzak.

 
 

Ważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy" w Ustroniu

   

Rok 1993

06.02.1993 I Aukcja Charytatywna Obrazów, Rzeźby i Wyrobów Jubilerskich - ZDK "Kuźnik", uzyskano - 18 380 000 zł. (1 838 zł.) (65% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 20 % Fundusz SOS Dożywianie dzieci w Ustrońskich szkołach 15% ST "Brzimy").
   
13.03.1993 inicjatywa reaktywowania działalności grupy "Brzimy"
 
08.10.1993 zebranie twórców w oddziale MHiK - Zbiory Marii Skalickiej pomysłodawców założenia grupy ustrońskich twórców "Brzimy"
 
11.1993 zorganizowanie prezentacji prac twórców w Centralnej Informacji i Recepcji
 
12.1993-04.1994 prezentacja twórców na łamach "Gazety Ustrońskiej"
 
 

Rok 1994

28.01.1994

wybór władz GUT"Brzimy"(prezes Andrzej Piechocki, viceprezes Bogusław Heczko)
 
20-22.05.1994 I Plener Malarski Jaworzynka - DW "Węgielek"
 
23.07.1994 Wystawa GUT "Brzimy" w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
 
 

Rok 1995

27.02.1995 Wystawa autorska Anny Marcol - Zbiory M. Skalickiej
 
15.03.1995 Indywidualna wystawa akwarel B. Heczko w Żywcu ze zbioru Władysława Banacha
 
08.04.1995 II Aukcja Charytatywna Obrazów, Rzeźby i Wyrobów Jubilerskich - MHiK, uzyskano - 227 850 000zł. (22 785 zł.) (55% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 30 % Fundusz SOS Dożywianie dzieci w Ustrońskich szkołach, 15% ST "Brzimy").
 
21.06.1995 Uchwalenie Statutu ST "Brzimy" (inicjatywa założenia Stowarzyszenia)
 
24.08.1995 Udział plastyków w plenerze w Neukirchen-Vluyn (Niemcy)
 
05.11.1995 Otwarcie wystawy "Ustroń w fotografii Marka Więcławka" - MHiK
 
08.11.1995 Rejestracja Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy" przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej
    

Drugi Plener w Jaworzynce, 1995 r.
Od lewej: Dagmara Gaj, Iwona Dzierżewicz - Wikarek
Anna Marcol, Jan Sikora, Rudolf Piwko, Karol Kubala.

 
 

Rok 1996

10.01.1996 Walne Zebranie Członków ST "Brzimy" - wybór władz
(prezes Kazimierz Heczko, viceprezesi Andrzej Piechocki, Jan Sikora)
 
02.02.1996 Otwarcie wystawy autorskiej Rudolfa Piwko w MHiK
 
28.04.1996 Otwarcie wystawy autorskiej A. Marcol w ramach XII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
w Bielsku-Białej
 
04.05.1996 Udział w II Beskidzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Bielsku-Białej
 
05-12.05.1996 II Plener "Brzimów" z udziałem twórców z Cieszyna i dzieci z Sp-2 Ustroń
 
20.05.1996 Wystawa Jana i Stanisława Sikorów w sali przy Bibliotece Miejskiej w Gliwicach
 
09.06.1996 Wystawa "Ustroń w fotografii M. Więcławka" otwarcie w Neukirchen-Vluyn
 
14.07.1996 Prezentacja prac twórców na Festynie Sportowym na terenie boiska KS"Kuźnia"
 
25.07.1996 Wystawa Poplenerowa "Jaworzynka'96" w Galerii "Ustrońskiej" w MHiK
 
31.07.1996 Otwarcie Wystawy "Rodziny Bąkoszów" (Rudolfa Demla, Zygfryda Demel-Bąkosz,
Wincenty Bąkosz) w Oddziale MHiK Zbiory M. Skalickiej
  
13.08.1996 Spotkanie towarzyskie członków S T na Równicy w "Zbójnickiej Chacie"
 
23.08.1996 Udział twórców w "Jarmarku Ustrońskim" w ramach "Dni Ustronia"
 
21-22.09.1996 Prezentacja twórczości ST "Brzimy" na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
w Warszawie (Uniwersytet Warszawski)
 
28.09.1996  Udział Stowarzyszenia w obchodach 500-lecia Ratusza i Rynku w Cieszynie
 
04-12.11.1996 Plener Malarski w Pałacyku Myśliwskim w Brennej z udziałem plastyków z N-V
 
15.11.1996 Otwarcie Wystawy (Zbigniewa Hławiczki, A. Piechockiego, R. Piwko)
w Neukirchen-Vluyn pt. "Lichtblicke"
 
04.12.1996 Otwarcie Wystawy Poplenerowej "Brenna '96" w MHiK
 
17.12.1996 Wystawa "Portrety Karola Kubali" w MHiK
      
    

Rok 1997

13.01.1997 Otwarcie indywidualnej wystawy Iwony Dzierżewicz-Wikarek w Oddziale Muzeum - "Zbiory M. Skalickiej"
 
15.01.1997 Zebranie sprawozdawcze - przyjęcie nowych członków
 
23 01.-23.02.1997 Indywidualna wystawa akwarel B. Heczko w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni
ze zbioru W. Banacha
 
24.01.1997 Otwarcie Wystawy Marka i Andrzeja Więcławków w MHiK
  
25.01.1997 Wystawa I. Dzierżewicz-Wikarek w Oddziale Muzeum
    
24.01.-20.03.1997 Wystawa "Ustroń w Fotografii A. i M. Więcławków"
 
12.04.1997 III Aukcja Obrazów, Rzeźby, Wyrobów Jubilerskich i Sztuki Użytkowej w Domu Zdrojowym oraz Wystawa prac Eugeniusza Delekty, uzyskano - 16 860 zł. (55% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 30 % Fundusz SOS Dożywianie dzieci w Ustrońskich szkołach, 15% ST "Brzimy").
 
16.04.1997 Spotkanie "Brzimów" podsumowujące III Aukcję
 
24.04.1997 Wystawa "Twórcze pasje" Danuty Emisz Gawlińskiej w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa w Ustroniu
27.04.-02.05.1997 Wycieczka członków grupy do Paryża
   
19.06.1997 Wystawa "Jubileusz 70-lecia urodzin" B. Heczko w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu
 
20.06.1997 Otwarcie "Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej" w Istebnej zrealizowanego przez A. Piechockiego i Eugeniusza Białasa.
 
22.07.1997 Udział twórców w "Jarmarku Ustrońskim" w ramach "Dni Ustronia"
29.07.1997 Otwarcie Wystawy 28 członków grupy w Neukirchen-Vluyn z okazji obchodów 700-lecia miasta.
27.08.-15.11.1997 Wystawa "Ustroń w Grafice" B. Heczko w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu
05.09.-12.09.1997 Wystawa Oswalda Szczurka połączona z Wieczornicą w rok po jego śmierci
 
25.11.-17.12.1997

Wystawa "Talenty pracowników Muzeum" gdzie wystawiały:
Lidia Szkaradnik, Magdalena Piechowiak i Iwona Dzierżewicz-Wikarek

 

Stoisko "Brzimów" na Jarmarku Ustrońskim, 1997 r.
Od lewej: Zygfryda Demel - Bąkosz, Ewa Heczko, Andrzej Malec, Karol Kubala , Bogusław Heczko.

 
 
Rok 1998
11.02.1998 Roczne zebranie sprawozdawcze
 
18.03.1998 Twórcze spotkanie z Grupą Plastyczną "Wiślanie" w "Galerii Ustrońskiej"
przy Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
 
23.03-30.04.1998 Indywidualna wystawa Andrzeja Daszka w oddziale Muzeum H. i K.
 
15.04.1998 Indywidualna wystawa akwarel Bogusława Heczko w Miejskiej Bibliotece w Bielsku-Białej
ze zbioru W. Banacha
     
11-18. 05.1998 Plener Malarski w Pałacyku Myśliwskim w Brennej
     
21.08.1998 Wystawa z okazji Jarmarku Ustrońskiego
 
11.09.1998 Spotkanie członków grupy z okazji Jubileuszu 5-lecia rejestracji ST "Brzimy" w Ustroniu w "Piwniczce pod Bocianem"
       
17.09.1998 Wystawa poplenerowa połączona z jubileuszową w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu
   
23.10.1998 Jubileuszowa (50-lecie urodzin) wystawa prac plastycznych Zbigniewa Niemca w MHiK
   
12.12.1998 Spotkanie w Galerii przy MHiK połączone z lekcją plastyki prowadzoną przez K. Kubalę
i B. Heczkę dla 30 osobowej grupy dzieci uzdolnionych ze Skoczowa.
     
   

Rok 1999

29.01.1999 Coroczne zebranie Członków S.T. "Brzimy"
   
16.04.-18.05.1999 Wystawa indywidualna B. Heczko w Galerii Hotelu "Flamenco*****"
w Budapeszcie na zaproszenie miejscowej Polonii.
  
9.04.1999 Zbiorowa wystawa "Kwiaty w malarstwie" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu, w której brali udział nasi członkowie: D. Gawlińska, L. Szkaradnik, B. Sikora, K. Sikora, Z. Bąkosz, J. Czyż, J. Sikora.
   
10.04.1999 Otwarcie wystawy prac przeznaczonych na IV Aukcję Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej w "Galerii Ustrońskiej" oraz wystawy towarzyszącej Iwony Konarzewskiej w MHiK.
     
24.04.1999  IV Aukcja Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej - w Hotelu "Ustroń", uzyskano 20 620 zł. (60% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 20% Fundusz SOS Dożywianie dzieci w Ustrońskich szkołach, 20% ST "Brzimy").
     
26.04.1999  Spotkanie Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej" podsumowujące IV Aukcję Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej
   
12.04.-25.05.1999 Udział 9 członków grupy w zbiorowej wystawie "Kwiaty w malarstwie", która odbyła się w "Galerii pod Ratuszem" w Strumieniu.
 
21-30.05.1999 Plener plastyczny "Prudnik-Jarnołtówek 1999" w którym oprócz członków grupy brali udział goście z Węgier i Czech.
     
5-30.07.1999 Poplenerowa wystawa w Prudniku
       
4-6.06.1999 Ekspozycja prac "Brzimów" na "Dniach Skoczowa"
   
10.06.1999  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
     
20.06.-25.07.1999   Wystawa indywidualna B. Heczko w "Klubie Akademickim" przy Uniwersytecie Opolskim
        
15.07.1999  Wystawa członków grupy z okazji Jarmarku Ustrońskiego
   
15.10.1999 ndywidualna wystawa Ireneusza Czyża w Strumieniu
     

Plener Plastyczny "Prudnik - Jarnołtówek 1999"
Od lewej: Andrzej Daszek, Bogusław Heczko, Jan Heczko, Eugeniusz Białas, Iwona Dzierżewicz - Wikarek
Jolanta Kowalska, Renata Kubok, Ewa Kokoszka, Andrzej Piechocki.

   
    

Rok 2000

15.01.2000 Spotkanie Noworoczne Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej"
    
20.01.2000 Spotkanie z dziećmi z Ogniska Plastycznego z Ustronia
 
25.02.2000 Inauguracja copiątkowych "Warsztatów Plastycznych"
  
13.04.2000 Udział Renaty Kubok w Zbiorowej Wystawie Nieprofesjonalistów w GOK w Goleszowie
 
28.05.2000 Stoisko na Rynku w Cieszynie z okazji Turnieju Miast Cieszyn - Puck
 
30.05.2000 Wykonanie scenografii Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego" w Leśnym Ośrodku Kultury w Gołuchowie przez członków ST "Brzimy" - A. Piechockiego
i E. Białasa
  
27.05.-4.06.2000 Plener malarski S.T. "Brzimy" w Pokrzywnej k./Prudnika
    
2.06.-4.06.2000 Udział 6 twórców w III Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego - Prudnik 2000
  
9.06.-11.06.2000 Ekspozycja prac "Brzimów" na "Dniach Skoczowa"
 
16.06.2000 Spotkanie w "Galerii Ustrońskiej" z sześćdziesięcio osobową grupą dzieci z klas 1-2 SP nr 2 prowadzone przez B. Heczko i S. Sikorę na temat technik malarskich.
     
16-18. 06.2000 Ekspozycja prac "Brzimów" na "Święcie Trzech Braci" w Cieszynie
   
25.08.2000 Udział członków w Jarmarku Ustrońskim
2.09.2000 Prowadzenie stoiska promocyjnego ST "Brzimy" w Rybniku podczas finału konkursu "Złota Miejscowość Radia Katowice"
  
14.09.2000 Wernisaż wystawy Ireneusza Czyża w DK "Włókniarz" w Bielsku-Białej
   
16-24. 09.2000 Udział ośmioosobowej grupy członków w plenerze plastycznym w Matraalmasz (Węgry) zorganizowanym przez polskie organizacje XI Dzielnicy Budapesztu przy wydatnej współpracy Krzysztofa Duckiego (naszego członka)
  
6.11.2000 Wernisaż poplenerowej wystawy - Prudnik 2000
 
11.11.2000 Bogusław Heczko otrzymał "Srebrną Cieszyniankę" - najważniejsze wyróżnienie Ziemi Cieszyńskiej.
 
23.11.2000 Wystawa prac powstałych na plenerze na Węgrzech wystawiona w mieście partnerskim Neukirchen-Vluyn
   

Plener Plastyczny "Prudnik - Jarnołtówek 2000"
Od lewej: Andrzej Daszek, Stanisław Sikora, Jolanta Kowalska,
Iwona Dzierżewicz - Wikarek, Renata kubok, Danuta Koenig,
Zbigniew Niemiec, Bogusław Heczko, jan Heczko, Jan Sikora

   
   
Rok 2001
18.01.2001 Spotkanie Noworoczne Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej"
 
25.03.2001 Zbiorowa wystawa dorobek "Warsztatów Plastycznych" w MHiK
9.06.2001 Otwarcie stałego stoiska "Brzimów"
        

Otwarcie stałego stoiska "Brzimów"
Od lewej: Kazimierz Heczko, Bogusław Heczko, Renata Kubok,
Agata Heczko, Karol Kubala, Stanisław Sikora

   
   
20.06.2001 Otwarcie wystawy rzeźb Edwarda Pawełka - "Diabły i czarownie" w MHiK
 
3.07.2001 Wernisaż wystawy Ireneusza Czyża w Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu
 
24.08.2001 Udział członków grupy w Jarmarku Ustrońskim
 
25-26.08.2000 Udział członków grupy w Festynie Miast Partnerskich. Wspólne malowanie K. Kubali i B. Heczko z plastykami z miast partnerskich. Portretowanie przez I. Dzierżewicz-Wikarek, E. Białasa, W. Janotę burmistrzów Miast Partnerskich.
  
22-29.09.2001 Plener malarski w Balatonföldvar na Węgrzech zorganizowany przez Zarząd Polskiej Mniejszości XI Dzielnicy Budapesztu w którym uczestniczyło 7 członków grupy oraz goście z Niemiec i Węgier
 

Plener malarski w Balatonföldvar na Węgrzech, 2001
Od lewej: Iduna Schnepf, Zenobia Siekierski, Dagmara Gaj, Ewa Kokoszka,
Iwona Dzierżewicz  - Wikarek, Halina Wesołek, Renata Kubok,
Bogusław Heczko, Andrzej Piechocki, Kazimierz Heczko

   
 
12.10.2001 Wznowienie "Warsztatów plastycznych" po przerwie wakacyjnej
    
11.11.2001 Uhonorowanie "Laurem Srebrnej Cieszynianki" Karola Kubali
8.12.2001 Wystawa poplenerowa "Impresje węgierskie" w MHiK
   
   

Rok 2002

11.01.2002 Wernisaż wystawy K. Kubali z okazji 65 urodzin artysty
   
12.02.2002 Lekcja plastyki dla dzieci z Ogniska Plastycznego w Galerii "Ustrońskiej" prowadzona przez Bogusława Heczko i Karola Kubalę
 
19.02.2002 Wernisaż wystawy Amatorskiej Grupy Twórczej "Strumień" w MHiK organizowany przez ST "Brzimy"
 
12.04.2002 V Aukcja Charytatywna Obrazów Rzeźby i Sztuki Użytkowej w Casablance, , uzyskano -26 400 zł. (60% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 20% Fundusz SOS Dożywianie dzieci w Ustrońskich szkołach, 20% ST "Brzimy"). 27 prac, uzyskano - 26 400 zł. (60% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 20% ST "Brzimy", 20 % cząstka - Fortepian dla Makowicza)
     
21.06.2002 Wystawa jubileuszowa B. Heczko połączona z benefisem
   

Prowadzący benefis z okazji 75. urodzin Bogusława Heczko, 2002 r.
Od lewej: Zbigniew Niemiec, Lidia Szkaradnik, Danuta Koenig, Andrzej Piechocki.

   
   
1.01-15.07.2002 Warsztaty plastyczne prowadzone przez K. Kubalę
21.08.2002 MHiK - wystawa malarstwa Iduny Schnepf z miasta partnerskiego Neukirchen-Vluyn - plastyczki zaprzyjaźnionej z ST "Brzimy"
 
8-14.09.2002 Międzynarodowy plener plastyczny - "Ustroń Jaszowiec 2002" z udziałem plastykow z ST "Brzimy" oraz gości z Węgier i Niemiec -LROEE "Leśnik"
  

Uczestnicy międzynarodowego pleneru plastycznego - "Ustroń - Jaszowiec 2002"
Od lewej: Stanisław Sikora, Andrzej Piechocki, Halina Kemenyffy, Kazimierz Heczko, Jan Sikora
Halina Wesołek, Olga Bloch, Iduna Schnepf, Renata Kubok, Zenobia Siekierski, Bogusław Heczko, Wincenty Bąkosz

   
    
12.2002 Stoisko na (Weinachtfest) w mieście partnerskim Neukirchen-Vluyn z udziałem członków ST "Brzimy
 
 
Rok 2003

1.02.2003

Wernisaż indywidualnej wystawy Renaty Kubok w MHiK.
Zebranie noworoczne członków ST "Brzimy"
     
04-20.02.2003 Wystawa autorska Bogusława Heczko w Domu narodowym w Cieszynie
   

Wernisaż wystawy autorskiej Bogusława Heczko
w Domu Narodowym w Cieszynie, 2003 r.

   
 
28.03.2003 Wystawa Jubileuszowa z okazji 10 - lecia ST "Brzimy" w MHiK w Ustroniu
Rok 2004
13.01.2004 Wernisaż wystawy Jana Herdy w Oddziale Muzeum Ustrońskiego - Zbiory Marii Skalickiej.
12.02.2004 Spotkanie Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej"
19.02.2004 Wystawa Renaty Kubok w Klubie Propozycji w Cisownicy.
17.04.2004 VI Aukcja Charytatywna Obrazów Rzeźby i Sztuki Użytkowej w Hotelu "Orlik" 27 prac, wylicytowano - 26 740 zł. (50% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 25% Wsparcie działalności statutowej S.T. "Brzimy" - organizacja plenerów, pozyskanie prac na kolejne aukcje charytatywne, 25 % dofinansowanie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Można Inaczej" przeznaczone na organizację wypoczynku dzieci)
10-24.09.2004 Plener plastyczny we Włoszech na półwyspie Gargano w miejscowości Vieste. Uczestniczyło w nim 13 członków grupy.

27.09.2004 Otwarcie wystawy w Budapeszcie w muzeum XI dzielnicy. Prezentowane były prace 11 członków. Wystawę odwiedziło ponad 500 osób.
20.11.2004 Otwarcie wystawy poplenerowej "Włochy 2005" w Galerii Ustrońskiej. Wystawiono 46 prac.
16-18.10.2004 Indywidualna wystawa Stanisława Sikory w Budapeszcie z okazji "Węgierskich Dni Malarstwa
10-31.12.2004 Zbiorowa wystawa grupy w DW "Magnolia" w Ustroniu. Prezentowane były prace 11 członków
2004 Copiątkowe Warsztaty Plastyczne prowadzone przez Karola Kubalę
2004 Realizacja plastyczna dioram w Leśnych Ośrodkach Edukacji Ekologicznej w Pruszkowie, Węgierskiej Górce i Bielsku-Białej przez Andrzeja Piechockiego i Eugeniusz Białasa

Rok 2005

8.01.2005 Spotkanie Noworoczne Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej"
26.02.2005 Otwarcie wystawy "Ustroń w poezji i malarstwie" w Muzeum Ustrońskim w której wzięli udział członkowie ST "Brzimy".
23.02.2005 Pogrzeb naszego kolegi Wincentego Bąkosza
5.03.2005 Otwarcie wystawy dwóch ustronianek: Barbary Sobczyk-Ruchniewicz z Ustrnia Morskiego i Teresy Skrzypulec z Ustronia w Galerii Ustrońskiej.
2.04.2005 Wernisaż wystawy fotografików ST "Brzimy": Henryka Cieślara, Andrzeja Georga, Kazimierza Heczko, Wojsława Suchty i Marka Więcławka w Galerii Ustrońskiej połączona z robieniem fotografii "Portret ustroniaków na
700-lecie miejscowości"
8.04.2005 Otwarcie wystawy grafik Zbigniewa Niemca w Oddziale Muzeum Ustrońskiego - Zbiory Marii Skalickiej
9.06.2005 Otwarcie indywidualnej wystawy Bogusława Heczko w Ustroniu Morskim
2-3.07.2005 Plener z okazji Festiwalu miast Partnerskich w Ustroniu
13-18.09.2005 Plener malarski "Letnia bryza" w Ustroniu Morskim w którym uczestniczyły: Renata Kubok, Teresa Skrzypulec, Dagmara Gaj i Iwona Dzierżewicz-Wikarek
23.09.-5.10.2005 Plener plastyczny w Grecji u podnóża Olimpu w miejscowości Olimpic Beach. Uczestniczyło w nim 15 członków grupy.
23.09.2005 Otwarcie wystawy rzeźb Jana Misiorza z okazji 65. urodzin artysty
w Muzeum Ustrońskim
10-16.10.2005 Międzynarodowy plener plastyczny "Architektura Ustronia z okazji 700-lecia miejscowości" z udziałem gości z miast partnerskich Ustronia i młodzieży z ustrońskich szkół
12-15.10.2005 Udział Andrzeja Piechockiego i Eugeniusza Białasa w "Węgierskich Dniach Malarstwa" w Budapeszcie
12.10.2005 Lekcja plastyki dla dzieci z ustrońskich Szkół Podstawowych prowadzona przez Stanisława Sikorę
19.11.2005

Otwarcie wystaw poplenerowych:
- Architektura Ustronia z okazji 700-lecia miejscowości
- Ustronie Morskie - pejzaże miasta partnerskiego
- Grecja 2005 - gorące klimaty w salach Muzeum Ustrońskiego oraz w Galerii Ustrońskiej.

2005 Copiątkowe Warsztaty Plastyczne prowadzone przez Karola Kubalę

Rok 2006

14.01.2006 Spotkanie Noworoczne Członków S.T. "Brzimy" w "Galerii Ustrońskiej"
31.03.2006 Wystawa przedaukcyjna w "Galerii Ustrońskiej"
8.04.2006 VII Aukcja Charytatywna Obrazów Rzeźby i Sztuki Użytkowej w MDK "Prazakówka" 30 prac, wylicytowano - 32 950 zł. (50% Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, 25% Wsparcie działalności statutowej S.T. "Brzimy" - organizacja plenerów, pozyskanie prac na kolejne aukcje charytatywne, 25 % dofinansowanie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Można Inaczej" przeznaczone na organizację wypoczynku dzieci)
10.04.2006 Plener Malarski w Ustroniu Morskim z udziałem Andrzeja Piechockiego Mileny i Eugeniusza Białasów
30.06.2006 Wystawa Jubileuszowa Andrzeja Piechockiego i Eugeniusza Białasa w "Galerii Ustrońskiej"
18.08.2006 Wystawa Doroty Waligóry z Ustronia Morskiego w Muzeum Ustrońskim
24.08.2006 Wystawa - stoisko z pracami członków grupy w Czeladnej - Czechy
9.09.2006 Plener w Hajdunanas mieście partnerskim na Węgrzech w którym uczestniczyli Dagmara Choroba, Dominika Gorzałka i Eugeniusz Białas.
15.09.2006 Wernisaż wystawy Dominiki Gorzołki i Grzegorza Haratyka w MDK "Prażakówka" pt. "NIESMOKUJ"
10-16.09.2006 Plener plastyczny "Dobka 2006" z udziałem gości z miast partnerskich Ustronia i członków ST "Brzimy"

25.09-07.10.2006

Plener plastyczny w Grecji w miejscowości Polichrono na półwyspie Halkidiki. Uczestniczyło w nim 15 członków grupy.
5-15.11.2006 Plener malarski "Jesienna bryza" w Ustroniu Morskim w którym uczestniczyła Dominika Gorzołka
7-10.12.2006 Wystawa członków grupy w mieście partnerskim Neukirchen-Vluyn, z udziałem naszych członków: Dagmary Choroby, Magdaleny Piechowiak i Andrzeja Piechockiego
14.12.2006 Otwarcie wystawy "Plenery 2006" w Galerii Ustrońskiej połączonej z prezentacją multimedialną. Wystawiono 76 prac.
2006 Copiątkowe Warsztaty Plastyczne prowadzone przez Karola Kubalę

Rok 2007

13.01.2007 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, Wybór nowych władz:
20.01.2007 Wernisaż wystawy malarstwa Karola Kubali z okazji 70 urodzin artysty w Muzeum Ustrońskim:

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski