Urodził się 1956 r. w Wiśle, od 1966 roku mieszkaniec Ustronia. Od 1991 r. pełni funkcję redaktora naczelnego "Gazety Ustrońskiej", w której większość fotografii jest jego autorstwa. Jego fotogramy brały udział w kilku wystawach zbiorowych, a w 2000 r. zorganizowano mu wystawę autorską w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu. W ostatnich latach zamieszczał zdjęcia w kilku wydawnictwach dotyczących Ustronia. W 2002 r. wydano publikację "Ustrońskie pejzaże Lidii Szkaradnik i Wojsława Suchty", której jest współautorem.
 

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski