Urodziła się w 1973 r. w Krakowie, mieszkanka Ustronia. Germanistka, w 1999 r. ukończyła studia w tym kierunku na Uniwersytecie ¦l±skim. Wielokrotnie zaangażowana jako tłumaczka w ustrońskimTowarzystwie Kontaktów Zagranicznych.

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski