Urodził się w 1933 r. w Katowicach, tam też ukończył pięcioletnie Liceum Technik Plastycznych, a następnie Studium Nauczycielskie o kierunku technicznym i plastycznym. Jest mieszkańcem Ustronia Lipowca od 18 lat. W latach 60. wystawiał swe prace olejne na okręgowych wystawach nauczycieli plastyków, a także na centralnej wystawie w Warszawie, gdzie zdobył wyróżnienie i jedną z nagród. Obecnie zajmuje się rzeźbą, szczególnie zaś medalierstwem. Prowadzi też pracownię, w której wykonuje artystyczną biżuterię. Od 1993 r. należy do ST "Brzimy". W 1996 r. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa zorganizowało wystawę jego różnorodnej twórczości, której towarzyszył tomik wierszy artysty.
 

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski