Urodził się w 1940 r. w Kłobucku, woj. Częstochowskie, (zmarł 24.12.2011). Mieszkaniec Ustronia . W 1954 r. rozpoczął naukę w Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie, gdzie obowiązywały takie przedmioty zawodowe jak: metaloplastyka, biżuteria, ceramika, rzeźba, rysunek, liternictwo i malarstwo. Nie ukończył szkoły ze względów materialnych, a w 1957 r. rozpoczął naukę w zawodzie fotografa. Po ukończeniu służby wojskowej w 1962 r. przybył do Ustronia, ożenił się i założył rodzinę. W międzyczasie uzupełnił wykształcenie średnie. Pracował na stanowisku dekoratora w Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem", a od 1969 r. przez 20 lat w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Cieszynie na stanowisku inspektora techniki kryminalistycznej. W 1989 r. po przejściu na emeryturę, zajął się fotografią w zakładzie żony i wraz z synem Sebastianem prowadził ten zakład. Przed kilkoma laty wrócił do zainteresowań plastyką. Zaczął uczęszczać na warsztaty plastyczne   prowadzone przez Karola Kubalę w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa i rozwijać swoją twórczość. Maluje przede wszystkim pejzaże i martwą naturę techniką olejną i akwarelą. Uczestniczył w plenerach w kraju i zagranicą. Jego prace brały udział w aukcjach charytatywnych.

 
1m.jpg (12402 bytes)
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski