Urodzona w 1973 r., mieszkanka Ustronia, W 2003 r. ukończyła Wydział Animacji Społeczno-Kulturalnej  Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a rok później Podyplomowe Studia Muzeologiczny przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1993-1996 zatrudniona jako dziennikarka "Gazety Ustrońskiej", a od 1996 r. pracuje w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa . Zajmuje się  haftem i papieroplastyką. Od 2003 r. pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy".  Jej prace brały udział w wystawach zbiorowych oraz w aukcjach na cele charytatywne. Jest autorką publikacji "Zasłużeni dla Ustronia".  

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski