Urodził się w 1951 r. w Rajczy koło Żywca. Mieszkał tam do 14 roku życia. Często jako chłopiec bywał na halach w Rycerce Górnej, gdzie podpatrywał życie baców, juhasów oraz ich zamiłowanie do strugania w drewnie. Początkowo jako chłopiec strugał w korze, mydle i w wosku. W tym okresie duże wrażenie wywarła na nim twórczość rzeźbiarza z Rajczy p. Boczka.
   Od 1965 r. zamieszkał w Cieszynie, gdzie ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie modelarz w drewnie oraz Liceum Ogólnokształcące. Zmiana środowiska i życie miejskie ostudziły nieco jego twórczość. Dopiero po 40. latach zaczął znowu rzeźbić, co stało się życiową pasją.
   Tematyka prac Edwarda Pawełka to głównie regionalne postacie górali, pastuszków, tematyka sakralna oraz rubaszne czarownice i diabły. Od 1996 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy". Jego niedoścignionym mistrzem jest Bronisław Mazur z Cieszyna. Swoje prace prezentował m.in. kilkakrotnie na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Wystawie Twórców Ludowych w Prudniku, na Święcie Trzech Braci w Cieszynie czy na wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Bielsku-Białej. W 2001 r. zorganizowano jego wystawę autorską w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.

  16 października 2005 r. reprezentował Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy" przedstawiając swoją twórczość na
"I Odpuście" zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP na Zamku na Zachodnim Groniu w Wiśle Czarnym

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski