Urodził się w 1948 r., mieszkaniec Ustronia. W 1967 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wiśle, a w dwa lata później Studium Nauczycielskie we Wrocławiu. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wiśle, następnie w Urzędzie Miejskim w Wiśle jako sekretarz Urzędu. W 1978 r. został kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśle. W latach 1981 - 89 był dyrektorem cieszyńskiego oddziału biura podróży "Orbis", a następnie do 1991r. kierował Oficyną Wydawniczą w Ustroniu. Od 1993 r. pracuje w firmie "Dromex".
   Jest współzałożycielem wraz z Bogusławem Heczko i Wincentym Bąkoszem powstałej w 1978 r. grupy plastycznej "Brzimy" w Wiśle. Początkowo w ramach poszukiwań własnych środków wyrazu zajmował się malarstwem olejnym i rzeźbą. Obecnie ulubione techniki to rysunek piórkiem, inne techniki graficzne i techniki mieszane.
   Przez wiele lat był członkiem Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, autorem plakatów na tą imprezę oraz na Wiślańskie Dni Sportu, twórcą maskotki -"Wiślaczka", członkiem zespołu redakcyjnego pierwszych numerów "Gazety Ustrońskiej", autorem winiety gazety. W swoim dorobku posiada liczne prace z zakresu grafiki użytkowej (opracowanie plastyczne tomików poezji, znaki graficzne kilkunastu firm z Podbeskidzia, exlibrisy).
   Brał udział w licznych wystawach zbiorowych: w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Jabłonkowie, Bielsku-Białej, Warszawie, Genk (Belgia), Neukirchen-Vluyn (Niemcy). W 1998 r. zorganizowano jego wystawę autorską w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, połączoną z promocją tomiku eseji pisanych gwarą pt. "Kaj idziesz człowiecze?". Uhonorowany odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski