Urodził się w 1936 r. w Nierodzimiu, mieszkaniec Ustronia. Artysta rzeźbiarz, malarz i grafik, scenograf, projektant form przemysłowych oraz architekt wnętrz. W latach 1952-57 uczęszczał do Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej. Kontynuował naukę w tym kierunku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale rzeźby w pracowni prof. Jacka Pugeta, które ukończył w 1963 r. z tytułem magistra sztuk pięknych. W Krakowie ukończył również Studium Pedagogiczne oraz Studium Ceramiki i Projektowania. W 1964 r. został zatrudniony jako plastyk zakładowy w ustrońskiej Kuźni. Na tym stanowisku pracował 10 lat, a potem w latach 1974-1990 był kierownikiem zespołu pracowni plastycznych w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. W 1965 r. uczył również w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, a w 1975 r. był starszym wykładowcą w Zakładzie Wychowania Plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od lutego 2000 r. systematycznie prowadzi cotygodniowe warsztaty plastyczne dla członków ST "Brzimy". Obecnie zajmuje się działalnością twórczą we wszystkich wymienionych wyżej dziedzinach.
    Karol Kubala jest nie tylko wszechstronnym twórcą, lecz także działaczem kulturalnym - animatorem życia kulturalnego w Ustroniu. W latach 1984 - 1998 był radnym Rady Miejskiej w Ustroniu. Funkcję tą pełni znów od 2002 r. W czasie 40 lat pracy twórczej powstało wiele pełnych uroku beskidzkich pejzaży, wśród których bliskie artyście ustrońskie widoki zajmują najważniejsze miejsce. Częstą dziedziną jego zainteresowań jest portret, zawsze wiernie ukazujący wizerunek modelu. Zrealizował wiele ważnych przedsięwzięć kulturalnych w naszym mieście i poza jego granicami. Jego dorobek twórczy to liczne pomniki i tablice pamiątkowe w Ustroniu i innych miejscowościach, polichromie w kościołach ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej, projekty wnętrz obiektów sakralnych, kulturalnych i gastronomicznych, liczne scenografie imprez kulturalnych, dekoracje z okazji świąt państwowych, projekty medali okolicznościowych, plakatów, znaków graficznych itp.
   Wystawy autorskie: w Zakładowym Domu Kultury "Kuźnik" (w latach1966, 1983,1993) oraz w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa (w latach 1991, 1996, 2002), udział w wystawach zbiorowych.
   Zbiory prywatne pejzaży i portretów znajdują się: w Niemczech, Austrii, Włoszech, Australii, Anglii, Kanadzie, USA, Belgii, Szwajcarii i Francji, a w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Cieszynie, Warszawie, Bielsku-Białej, Skoczowie, Wiśle i Ustroniu.
   Został wyróżniony odznakami: "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Miasta Ustronia", "Zasłużony pracownik FSM", "Zasłużony dla Województwa Bielskiego", "Zasłużony dla Województwa Katowickiego" oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i "Medalem 40-lecia PRL". W 2001 r. został uhonorowany Laurem Srebrnej "Cieszynianki".

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski