Urodziła się w 1955 r. Aktywnie związana z życiem kulturalnym Ustronia od początku pracy zawodowej. Jako dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w latach 1978-92 rozwijała zamiłowania do kultury regionu cieszyńskiego wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat pracowała z dziećmi w Estradzie Poetyckiej wykorzystując teksty cieszyńskich twórców ludowych. Zainicjowała organizowanie Konkursu Wiedzy o Ustroniu oraz Wystawy Prac Dziecięcych, na których prezentuje się dorobek artystyczny dzieci. Inicjatorka i współorganizatorka szeregu imprez cyklicznych w mieście, w tym m.in. Ustrońskich Spotkań Teatralnych, Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, Festynu Miast Partnerskich, koncertów charytatywnych. Autorka scenariuszy, reżyser i konferansjer koncertów, benefisów i wielu innych imprez kulturalnych. Swoim osobistym zaangażowaniem inspiruje wiele działań grupy jak również uczestniczy we wszystkich zadaniach organizacyjnych Stowarzyszenia. 

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski