Urodził    się     w   1927    r.,    mieszkaniec     Ustronia.     Maluje    akwarele    od    lat    szkoły     podstawowej.
W 1957 r. wstąpił do Ogniska Plastycznego w Bielsku-Białej, gdzie w ciągu trzyletnich kontaktów najwięcej zawdzięcza prof. Supnarowskiemu. Rok 1961 stał się przełomowym w jego życiu, gdyż po raz pierwszy prezentował swoje prace na indywidualnej wystawie w Domu Kultury w Ustroniu. Duży wpływ na rozwój artysty miał malarz Franciszek Jaworski. W latach 70. współpracował z "Cepelią".  W 1977 r.  zorganizowano    w  Muzeum  Beskidzkim
w Wiśle wystawę prac z okazji 50-lecia urodzin twórcy. Zaprezentował na niej kilkadziesiąt obrazów akwarelowych, których głównym motywem jest pejzaż beskidzki z ginącą drewnianą architekturą oraz portrety górali. Twórca wykonał ołówkiem lub tuszem wiele szkiców i rysunków głównie z terenu Śląska Cieszyńskiego.
   Był współzałożycielem i pierwszym prezesem wiślańskiej grupy plastycznej "Brzimy". Prezentował swoje obrazy na  wielu  wystawach   indywidualnych  w  kraju  i  za  granicą,  m.in.:   we  Francji  - Ecoven  koło  Paryża  (1978 r.),
we Włoszech (San Severino), w Muzeum Beskidzkim (1987 r.), światowe wystawy w Japonii -Osaka (1989 i 1990 r.), w Belgii -Genk (1990 r.), w Domu Narodowym w Cieszynie i w Niemczech - Neukirchen-Vluyn (1992 r.), w Muzeum Hutnictwa  i  Kuźnictwa    w   Ustroniu   (1997 i 2002 r.),   na    Węgrzech  -  Budapeszt   (1999 r.).   Brał   też  udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
   Na jego dorobek składa się również wiele prac z zakresu grafiki użytkowej m.in.: herb Ustronia z 1956 r., album "Kościoły i kaplice" (plon rocznej pracy twórczej), album "Dawny Ustroń" ilustrowany 84 grafikami, dorobek wielu lat pracy artystycznej, grafiki ilustrujące wydawnictwa ekologiczne, tomiki poezji, wydawnictwa okolicznościowe i reklamowe, książki i czasopisma. Od 1987 r. wraz z synem Kazimierzem prowadzi Galerię "Na Gojach", a od 1993 r. Galerię Sztuki Współczesnej w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
   W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotą odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", a w 2000 r. uhonorowano go Laurem Srebrnej "Cieszynianki" najwyższym wyróżnieniem na Ziemi Cieszyńskiej.

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski