Urodziła się w 1977 r., mieszkanka Cisownicy. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W 2001 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru - Kolegium Mody. W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Artystycznym Filii Uniwersytetu ¦l±skiego w Cieszynie. Dyplom uzyskała w pracowni rzeĽby prof. Jana Hermy. Zajmuje się malarstwem, rzeĽb± i tkanin± artystyczn±. Interesuje się mod± i jej zwi±zkami ze sztuk±. Od 1993 r. należy do Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy". Bierze udział w aukcjach charytatywnych i wystawach zbiorowych Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski