Urodzona w 1932 r. Chorzowie, mieszkanka Ustronia. W 1956 r. ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim,  a  w  1960 r.  uzyskała  dyplom   na  Akademii  Sztuk  Pięknych w Krakowie z konserwacji malarstwa
i rzeźby drewnianej u prof. Józefa E. Dudkiewicza. W latach 1965-68 kierowała Pracownią Konserwacji Dzieł Sztuki przy Pracowniach Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Za prace konserwatorskie w renesansowym zamku Güstrow otrzymała w 1971 r. nagrodę artystyczną I stopnia "Fritz Reuter Künstpreis I Klasse". Od 1980 r. rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby.

Ważniejsze realizacje konserwatorskie:

   W  latach  60.  i   70.  malowidła ścienne w kościołach woj. wrocławskiego, legnickiego i opolskiego oraz w ratuszu
w  Środzie  Śląskiej,  w  latach  80.  kurtyna teatralna   z Teatru Polskiego oraz wnętrze kawiarni i restauracji "Patria"
w  Bielsku - Białej,  kolekcja  obrazów  Cz.  Kuryatty z Muzeum w Wiśle, obrazy kościelne w Olszowej, konserwacja
i aranżacja  wnętrza  kaplicy  klasztoru  Sióstr  Marii   Niepokalanej,  polichromia  ścienna  w Branicach, konserwacja
i aranżacja kaplicy Sióstr Marii Niepokalanej, w latach 90. koncepcja kolorystyczna i nadzór konserwatorski przy elewacjach  kamienic  w  rynku  w   Opolu,  ołtarz  główny  i  boczne  w  kościele   parafialnym w Łubnicach, ambona
w  kościele  parafialnym  w  Kruszynie,  malowidła   ścienne  w  trzech  salach   pałacu  Mieroszewskich w Będzinie,
w  ostatnich  latach:  obraz  olejny  "Chrystus przed Piłatem 1659"  z  klasztoru  oo. Bonifratrów  w  Prudniku, rzeźba
św. Anna Samotrzecia z kościoła filialnego w Bukowej Śląskiej.

 
 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski