Urodził się w 1968 r., mieszkaniec Ustronia. Artystycznie kształcił się pod kierunkiem Elżbiety Szołomiak. Od kilku lat maluje obrazy olejne głównie pejzaże, kwiaty i martwą naturę. Uczestniczył w wystawach zbiorowych Stowarzyszenia Twórczego "Brzimy" oraz w Strumieniu na zbiorowej wystawie pt. "Kwiaty w malarstwie". W latach 90. zorganizowano mu wystawy autorskie w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu.

 

 

 

 

 

projekt i wykonanie - Marek Landowski